Nagroda im. Jana Rodowicza "Anody"

Nagroda dla Powstańców
czasu pokoju

O NAGRODZIE

O Nagrodzie

3 sierpnia 2011 r. Muzeum Powstania Warszawskiego ustanowiło Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody” – honorowe odznaczenie dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych oraz postawą stanowiącą przykład dla młodego pokolenia. Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych bohaterów – osób, które bezinteresownie robią wyjątkowe rzeczy dla innych oraz wykazują się wyjątkową inicjatywą społeczną. Wśród zgłaszanych kandydatów do nagrody są współcześni „superbohaterowie”, którzy dotychczas nie zostali docenieni za swoją działalność. 

Ogłosiliśmy VII edycję Nagrody. Swoich kandydatów możecie zgłaszać do 10 grudnia. Wystarczy wypełnić formularz, który znajdziecie poniżej. 

Wyboru laureatów dokonuje Kapituła Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”, powołana przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

 W Kapitule Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” zasiadają m.in. ks. Andrzej Augustyński, s. Małgorzata Chmielewska, płk Piotr Gąstał, Anna Gołębicka, dr Dariusz Karłowicz, Jan Rodowicz, Jakub Wygnański oraz przedstawiciele służb medycznych i ratunkowych: Jacek Dębicki, naczelnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, i Damian Zadeberny, Prezes Zarządu Fundacji ZPKM Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska.  

Muzeum Powstania Warszawskiego podtrzymuje pamięć o Powstańcach Warszawskich. Jednak wartości, którymi kierowali się, walcząc o wolną Polskę, są nadal aktualne. Dlatego przyznając Nagrodę im. Jana Rodowicza „Anody” chcemy uhonorować osoby, które dziś kierują się w życiu podobnymi ideałami, bez względu na napotykane trudności i niepowodzenia – mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Laureaci

VI EDYCJA

ojciec EDWARD KONKOL
— POSTAWA ŻYCIOWA STANOWIĄCA WZÓR DO NAŚLADOWANIA DLA MŁODYCH POKOLEŃ

Pomysłodawca i twórca Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku. Stowarzyszenie powołało do życia sześć ośrodków pomocy rodzinie, integrujących podlaskie dzieci i ich rodziców ze środowisk ubogich i dysfunkcyjnych, takie jak: Nasz Dom (opiekuńcza placówka wsparcia dziennego dla rodzin i dzieci), Etap (ośrodek udzielający pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, alkoholu, komputera, internetu, hazardu), Klub Integracji Społecznej (miejsce umożliwiające bezrobotnym podnoszenie kwalifikacji zawodowych), Dom Powrotu (pierwsza na Podlasiu placówka dla dzieci, których rodzice zginęli w wypadku bądź przebywają w szpitalach). Wśród organizowanych przez ojca Konkola akcji są m.in. nieodpłatne kolonie dla dzieci z rodzin ubogich oraz tych obciążonych problemami z narkotykami lub alkoholem, paczki świąteczne dla dzieci, zaopatrzenie w węgiel na zimę czy stypendia dla studentów pedagogiki. Ojciec Konkol organizował też pierwsze ośrodki pomocy medycznej ludziom zarażonych wirusem HIV. Człowiek-instytucja, wyczulony na potrzeby bliźniego.  

ŁUKASZ WALKOWIAK
— WYJĄTKOWY CZYN

Mieszkaniec Głogowińca w województwie kujawsko-pomorskim. Pospieszył z pomocą niepełnosprawnemu mężczyźnie, który nie mógł wydostać się z płonącego baraku. O pomoc został poproszony przez sąsiadów, którzy sami nie zdecydowali się na podjęcie akcji. Bez wahania, narażając własne zdrowie, wskoczył do baraku przez okno i wydostał niepełnosprawnego, ratując mu życie, gdyż – jak podkreślał jeden ze strażaków – w momencie przybycia straży pożarnej byłoby już za późno na ratunek. Osoba skromna, bezinteresownie pomagająca innym, gotowa do działania, lubiana przez sąsiadów.  


siostry MARTA KRZEPTOWSKA I MARIA KRZEPTOWSKA-MARUSARZ

— DZIEŁO/INICJATYWA/POSTAWA SPOŁECZNA STANOWIĄCE WZÓR DO NAŚLADOWANIA

Prowadzą schronisko PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich, zaangażowane są w liczne inicjatywy lokalne (poprawa bezpieczeństwa turystów w górach, organizacja kursów przeciwlawinowych). W 2015 roku zorganizowały w Zakopanem koncert „Dla Syrii po góralsku”, w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej - SOS dla Syrii, angażując społeczność Podhala we wspieranie rodzin z Syrii. Wykazały się wielką empatią i siłą woli, organizując pomoc bezzwłocznie. Z zebranych pieniędzy zakupiły ubrania, buty, środki medyczne i higieniczne. Na granicy serbsko-macedońskiej wraz z kilkoma innymi osobami uruchomiły punkt pomocy dla potrzebujących. Przez dziesięć dni grupa udzielała pierwszej pomocy, obmywała rany, przewijała dzieci, rozdawała napoje, zaopatrywała uchodźców w ekwipunek niezbędny w dalszej drodze. Grupa wspierała psychicznie ludzi dotkniętych tragedią. Siostry Krzeptowskie są niezwykle otwarte i bezinteresowne, nie zwlekały z udzieleniem pomocy ludziom potrzebującym.  

Nominowani

POSTAWA ŻYCIOWA STANOWIĄCA WZÓR DO NAŚLADOWANIA DLA MŁODYCH POKOLEŃ

Józef Musioł
Kazimierz Pleśniak
Joanna Puzyna-Krupska
Krystyna Stopczyńska

WYJĄTKOWY CZYN

Tomasz Chmielewski
Patrycja Kopczyńska
Wioleta Milewska
Kamil Wojnarowski


DZIEŁO/INICJATYWA/POSTAWA SPOŁECZNA STANOWIĄCE WZÓR DO NAŚLADOWANIA

Bartłomiej Banachowicz
ksiądz Radosław Kubeł
Olga Puncewicz
Zdzisław WasilewskiKapituła

ks. Andrzej Augustyński
twórca Stowarzyszenia Siemacha, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społecznego Demos, członek międzynarodowej organizacji Ashoka zrzeszającej przedsiębiorców społecznych.

Siostra Małgorzata Chmielewska

przełożona Wspólnoty „Chleb Życia”, prowadzi domy dla bezdomnych, chorych oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn.

Anna Gołębicka
manager marketingu, strateg komunikacji, autorka i współautorka wielu kampanii społecznych, m.in. dla Krajowego Biura ds. AIDS.

Jakub Wygnański 

prezes zarządu Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Socjolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, działacz organizacji pozarządowych. W latach 80. działacz Solidarności i Komitetów Obywatelskich. Uczestnik obrad okrągłego stołu. Laureat m.in. Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego (1999).


Dariusz Karłowicz
filozof, publicysta, współtwórca i prezes Fundacji Świętego Mikołaja

Jan Rodowicz

stryjeczny bratanek Jana Rodowicza „Anody”, absolwent Państwowej Szkoły Morskiej i Politechniki Szczecińskiej.

Jacek Dębicki 

naczelnik GOPR (Grupy Bieszczadzkiej) i członek ZG GOPR. Odpowiada za funkcjonowanie GOPR, bazę stacji ratunkowych, profesjonalne wyszkolenie, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy i środki transportu. Czynny ratownik, przepracował społecznie 8542 godziny, uczestnik 28 akcji i wypraw ratunkowych.

Piotr Gąstał
pułkownik Wojska Polskiego, od 1991 roku związany z elitarną Jednostką Wojskową 2305 GROM Cichociemni, w latach 2011–2016 był jej dowódcą. Zajmował wiele stanowisk w rozpoznaniu, wydziale operacyjnym i zespole bojowym, wielokrotnie brał udział w misjach poza granicami kraju, m.in. na Haiti, w Kosowie czy Iraku.

Damian Zadeberny
prezes zarządu i kierownik podmiotu leczniczego Fundacji Związku Polskich Kawalerów Maltańskich „Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska”. Odznaczony Orderem św. Stanisława za działalność humanitarną.

Paweł Łukasiak  
prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Współtwórca Biura ds. Współpracy z Inicjatywami Samopomocowymi w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Autor wielu kampanii społecznych.

Znasz kogoś, kto bezinteresownie robi wyjątkowe rzeczy dla innych? Zgłoś go do naszej nagrody!

Już po raz VII Muzeum Powstania Warszawskiego pragnie wyróżnić i uhonorować osoby zaangażowane w prace społeczne, życie lokalnych społeczności, a także te, które dokonały bohaterskiego czynu.

więcej


Po raz szósty szukamy powstańców czasu pokoju

W tym roku przygotowaliśmy nową kategorię i niecodzienne lekcje o bohaterach.  


Więcej

Laureaci V edycji Nagrody

Podczas gali finałowej, która odbyła się 6 marca 2016 r. w Sali pod Liberatorem ogłoszono nazwiska laureatów V edycji Nagrody im. Jana Rodowicza „Anody”. Kapituła Nagrody zdecydowała, że w kategorii „wyjątkowy czyn” laureatem został Patryk Pagel, a w kategorii „całokształt dokonań i postawa stanowiąca wzór do naśladowania dla młodych pokoleń” zwyciężyła Ewa Gawryś.  

więcej

Kontakt

Muzeum Powstania Warszawskiego
Martyna Niziurska-Olszaniec
molszaniec@1944.pl
www.1944.pl

Mecenas

Naszym celem jest służba ukierunkowana na dobro wspólne, czyli tworzenie warunków społecznych umożliwiających wszystkim poprawne funkcjonowanie. Oferujemy strategiczne wsparcie dla wybranych organizacji społecznych zaangażowanych w obszary programowe kluczowe dla rozwoju każdego społeczeństwa. Wykorzystując warunki stworzone przez obowiązujące prawo koncentrujemy nasze działania na rzecz dobra publicznego w następujących dziedzinach:

  • nauka, oświata i wychowanie
  • ochrona zdrowia
  • kultura i sztuka
  • ochrona środowiska
  • aktywizacja osób niepełnosprawnych
  • pomoc społeczna
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • promowanie celów społecznych w środowisku bankowym.

Nawiązując do tradycji i znaczenia Fundatora rozwijamy wolontariat pracowniczy budując kapitał społeczny oraz wzmacniając więzi interesariuszy z Fundatorem. Aby w pełni wykorzystać potencjał naszej organizacji w dążeniu do realizacji postawionych celów, za niezbędne uznajemy zorganizowanie wyspecjalizowanych grup, które będą realizować zadania w danym obszarze programowym. Uwrażliwiając pracowników oraz ich najbliższe otoczenie na problemy społeczne będziemy jednocześnie wspierać finansowo i merytorycznie podejmowane przez nich działania dobroczynne na rzecz środowiska, w którym na co dzień funkcjonują. Wartością kluczową jest dobroczynność, która wyrywa z egoizmu, buduje solidarność międzyludzką, a w rezultacie przyczynia się do realizacji dobra wspólnego.